ورود | عضويت جمعه 05 اردیبهشت ماه 1393
 
  اطلاعیه های فرهنگی وفوق برنامه 


RSS
 
1393/2/4  --  مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میزدانشجویان دخترپیام نوراستان اصفهان
ازدانشجویان دخترحرفه ای درورزش تنیس روی میزدعوت می گرددجهت ثبت نام وشرکت درانتخابی تیم استان تاتاریخ 8/2/1393به آقای عسگری مسئول واحد فرهنگی مراجعه نمایند.

1393/3/3  --  خداوند با معجزه‌ «طوفان‌ شن» به‌ یاری‌ حکومت‌ اسلامی‌ آمده‌ بود.
پنجم اردیبهشت ماه، سالروز شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس گرامی باد.

1393/2/2  --  انجمن علمی دانشجوئی مبنا برگزار مینماید.
برگزاری دوره های آموزشی فوق برنامه icdlمقدماتی وپیشرفته بااعطاءگواهینامه ازمرکز آزمونهای آزاددانشگاه دولتی اصفهان

دوره ذکرشده تابستان برگزارخواهد گردید. جهت ثبت نام از روشهای ذیل می توانیدثبت نام نمائید. ***مراجعه به آدرس اینترنتیreg.imabna.ir*** مراجعه به خانم عالی پور***
1393/1/16  --  حجاب جاذبه خوبیهاوعفاف دافعه بدیهاست.
دانشجوی گرامی بارعایت مقررات منشور پوشش دانشجوئی به خود ومحیط دانشگاه احترام بگذارید.

سایر واحدهای دانشگاه ازارائه خدمات به دانشجویان باپوشش غیرمتعارف معذورند.
1
  اطلاعيه های آموزش وبرنامه ریزی ودانش آموختگان 

اعلام زمان آزمونهای میان ترم استاد رضوانی - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
حقوق اداری (1)پنج شنبه 25/2/93 ساعت 12:30 حقوق اداری( 2 )پنج شنبه 25/2/93 ساعت 15  

زمان آزمونهای میان ترم دروس استاددارابی - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
*تجارت بین الملل مورخ 25/2/1393/(5فصل اول)ساعت 10*کارسنجی مورخ25/2/1393(فصلهای2و3)ساعت15-13*روش تحقیق مورخ30/2/1393(چهارفصل اول)ساعت10-30/8*بررسی طرحهای صنعتی آزمون میان ترم بصورت ارائه یک طرح توجیهی درنظرگرفته شده*مدیریت استراتژیک مورخ17/2/1393(فصلهای1و2و3)ساعت 13*مدیریت رفتارسازمانی مورخ21/2/1393(تاانتهای فصل6)ساعت30/8  

زمان آزمونهای میان ترم استاد ملکی - چهارشنبه 03 اردیبهشت ماه 1393
رویه قضایی سه شنبه 9/2/93 ساعت 15--مبانی جامعه شناسی سه شنبه 30/2/93 ساعت 13  

برگزاری کلاس سمیناربازرگانی بااستاد دارابی - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
کلاس سمیناربازرگانی درتاریخهای18و11و4/2/1393ساعت10-8برگزار میگردد.  

اعلام زمان آزمون میان ترم درس مسائل آموزش وپرورش - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
زمان آزمون میان ترم درس مسائل آموزش وپرورش مورخ9/2/1393ساعت 11تاانتهای فصل 6 میباشد.  

اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی 93-92 - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
دانشجویان گرامی به پیوست اصلاحیه نقویم آموزشی سال تحصیلی 93-92حضورتان تقدیم میگردد.خواهشمنداست پورتال دانشگاه پیام نورکشوررابطورمستمربررسی نمائید.   بيشتر...

زمان آزمون میان ترم استاد عظیمی - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
*حقوق مدنی روز یکشنبه مورخ21/2/1393ساعت10*  

نمونه تنظیمات وتدوین پروژه ویژه دانشجویان مدیریت - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
دانشجویان گرامی جهت تنظیمات وتدوین پروژه به پیوست مراجعه نمائید.   بيشتر...

اعلام زمان آزمونهای میان ترم استاد مرشدی - شنبه 30 فروردین ماه 1393
حقوق اساسی( 2 )پنجشنبه 11/2/1393 ساعت 15 تا آخر قوه مجریه ---حقوق کیفری اختصاصی 11/2/1393 ساعت 10 تا اخر فصل 9  

اعلام زمان آزمونهای میان ترم استاد نکونام - سه شنبه 02 اردیبهشت ماه 1393
اصول حسابداری(1)پنجشنبه 1/3/1393 نصف کتاب ساعت 14:30---حسابداری صنعتی (1)پنجشنبه 18/2/1393 تا پایان فصل هفتم ساعت 10 ---اصول حسابداری( 3 )پنجشنبه 1/3/93 تا پایان فصل سوم ساعت 10  

اعلام زمان آزمونهای میان ترم استاد شیرعلی - يكشنبه 31 فروردین ماه 1393
زبان تخصصی مدیریت صنعتی 7/2/93 ساعت 8 صبح -- بازاریابی بین الملل 21/2/93 ساعت 15  

کلاس اضافی درس متون حقوقی (1)به زبان انگلیسی - دوشنبه 01 اردیبهشت ماه 1393
کلاس اضافی درس متون حقوقی (1)به زبان انگلیسی بااستاد قنبری روز شنبه مورخ6/2/1393دربازه زمانی13-9برگزار می گردد.  

عدم برگزاری کلاس چهارشنبه 3/2/93 کارورزی استاد سید نصرتی - شنبه 30 فروردین ماه 1393
کلاس چهارشنبه 3/2/93 استاد سید نصرتی رشته مدیریت صنعتی تشکیل نمی گردد جلسه جبرانی 10/2/93 ساعت 3 بعد از ظهر تشکیل خواهد گردید .  

اعلام زمان آزمونهای میان ترم دروس استاد رستگاری - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکارخانم رستگاری درسال1393اعلام گردید. *متون فقه (1)مورخ10/2/93ساعت12-10ازابتدای کتاب تاصفحه 138وکتاب وکالت*مدنی (1)مورخ17/2/93ساعت12-10ازابتدای کتاب تامبحث قیومیت*متون فقه(2)مورخ17/2/93ساعت15-13*  

زمان آزمون میان ترم درس حرکات ورزشی وسرودهای خاص استاد احدی - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
زمان آزمون میان ترم درس حرکات ورزشی وسرودهای خاص سرکارخانم اسدی اعلام گردید. روزچهارشنبه مورخ17/2/1393ساعت30/8صبح (آزمون بصورت تستی از5فصل اول کتاب گرفته خواهد شد.)  

اعلام زمان آزمونهای میان ترم دروس استادصادقی - سه شنبه 26 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس اندیشه اسلامی (1)و(2)باجناب آقای صادقی اعلام گردید. *اندیشه اسلامی(1)موررخ7/2/1393ساعت 14* *اندیشه اسلامی(2)مورخ7/2/1393ساعت 15* آزمونهای انتهای هرفصل منبع امتحان می باشد.  

دریافت کارت عابربانک - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
دانشجویان گرامی بامراجعه به لیست پیوست جهت دریافت کارت عابر بانک خودبه واحد مالی دانشگاه مراجعه نمائید.   بيشتر...

اعلام زمان آزمونهای میان ترم استادبختیاری - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکار خانم بختیاری در سال 1393اعلام گردید.   بيشتر...

اعلام زمان برگزاری در حقوق بین الملل عمومی(1) - شنبه 23 فروردین ماه 1393
جهت مشاهده برنامه کلاسی درس حقوق بین الملل عمومی(1)مجددابرنامه نیمسال دوم 93-92رشته حقوق در تابلو اعلانات راملاحظه نمائید.  

عدم برگزاری کلاسهای مورخ23/2/1393 - شنبه 23 فروردین ماه 1393
دانشجویان گرامی کلاسهای مربوط به مورخ23/2/1393برگزارنخواهدشد.کلاسهای مربوطه در تاریخ 30/2/1393برگزارخواهدشد.  

زمان آزمونهای میان ترم دروس استاد باباصفری - شنبه 16فروردین ماه1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکارخانم باباصفری درسال 93اعلام گردید.   بيشتر...

اعلام زمان برگزاری کلاسهای جبرانی دروس استادهاشم بیگ - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
کلاسهای جبرانی دروس سرکارخانم هاشم بیگ روز چهارشنبه مورخ24/2/1393دربازه زمانی17-8برگزارخواهدگردید. *12-8جامعه شناسی آموزش وپرورش*15-13آموزش پرورش تطبیقی*17-15زبان آموزی  

زمان آزمونهای دروس میان ترم استاد مختاری - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای دروس میان ترم سرکارخانم مختاری در سال 1393اعلام گردید. آزمونهاروز چهارشنبه مورخ10/2/1393برگزارخواهدگردید. *ریاضی(1)ازابتدای کتاب تاانتهای فصل حدوپیوستگی ساعت30/13*ریاضی(2)فصول انتگرالهاوماتریسهاساعت9  

زمان آزمونهای میان ترم استادحیدری - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای دروس میان ترم سرکارخانم حیدری درسال1393اعلام گردید. آزمونها در ساعت 10صبح برگزارخواهد گردید. *کاربرد آمار درمدیریت بازرگانی مورخ7/2/1393*آمارواحتمالات (1)مورخ9/2/1393  

زمان آزمونهای میان ترم دروس استادهاشم بیک - شنبه 16 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکار خانم هاشم بیک در سال 1393اعلام گردید.   بيشتر...

زمان آزمون های میان ترم دروس استاد طباطبائی - شنبه 16 فروردین ماه 1393
زمان آزمون های میان ترم دروس سرکار خانم دکتر طباطبائی در سال 93اعلام گردید.   بيشتر...

زمان آزمون میان ترم درس فناوری آموزشی - چهارشنبه 07 اسفند ماه 1392
زمان آزمون میان ترم درس فناوری آموزشی با سرکارخانم دانش مورخ9/2/1393ساعت 14اعلام گردید.آزمون تاانتهای فصل 5گرفته خواهد شد.  

تابلوی اعلانات
44مرکزوواحدتابعه دانشگاه پیام نوراستان اصفهان

آدرس ایمیل مراکز و واحد ها آدرس وب سایت وضعيت مرکز/واحد
dabirkhaneh@isfpnu.ac.ir http://isfpnu.ac.ir ستاد استان اصفهان
esfahan@isfpnu.ac.ir http://es.isfpnu.ac.ir مركز

اصفهان

aran@isfpnu.ac.ir http://ab.isfpnu.ac.ir مركز آران و بیدگل
ardestan@isfpnu.ac.ir http://ar.isfpnu.ac.ir مركز اردستان
baghbahadoran@isfpnu.ac.ir http://bg.isfpnu.ac.ir واحد باغبهادران
barzok@isfpnu.ac.ir http://bz.isfpnu.ac.ir واحد برزک
booein@isfpnu.ac.ir http://bm.isfpnu.ac.ir واحد بوئین و میاندشت
baharestan@isfpnu.ac.ir http://bh.isfpnu.ac.ir واحد بهارستان
pirbakran@isfpnu.ac.ir http://pb.isfpnu.ac.ir واحد پیربکران
toodeshk@isfpnu.ac.ir http://tu..isfpnu.ac.ir واحد تودشک
tiran@isfpnu.ac.ir http://tr.isfpnu.ac.ir مركز تیران
chadegan@isfpnu.ac.ir http://ch.isfpnu.ac.ir واحد چادگان
jarghooye@isfpnu.ac.ir http://jr.isfpnu.ac.ir واحد  جرقویه علیا
khomeynishahr@isfpnu.ac.ir http://km.isfpnu.ac.ir واحد خمینی شهر
khansar@isfpnu.ac.ir http://khansar.isfpnu.ac.ir مركز خوانسار
khoor@isfpnu.ac.ir http://kb.isfpnu.ac.ir واحد خور و بیابانک
khorasgan@isfpnu.ac.ir http://kh.isfpnu.ac.ir واحد خوراسکان
daran@isfpnu.ac.ir http://dr.isfpnu.ac.ir واحد داران
dolatabad@isfpnu.ac.ir http://da.isfpnu.ac.ir مركز دولت آباد
dehaghan@isfpnu.ac.ir http://dh.isfpnu.ac.ir واحد دهاقان
dehagh@isfpnu.ac.ir http://dehagh.isfpnu.ac.ir واحد دهق
zayanderood@isfpnu.ac.ir http://zr.isfpnu.ac.ir واحد زاینده رود
zarrinshahr@isfpnu.ac.ir http://zs.isfpnu.ac.ir مركز

زرین شهر

zavareh@isfpnu.ac.ir http://zv.isfpnu.ac.ir واحد زواره
semirom@isfpnu.ac.ir http://sm.isfpnu.ac.ir مركز سمیرم
shahinshahr@isfpnu.ac.ir http://sh.isfpnu.ac.ir مركز شاهین شهر
shahreza@isfpnu.ac.ir http://sr.isfpnu.ac.ir مركز شهرضا
alavijeh@isfpnu.ac.ir http://al.isfpnu.ac.ir واحد علویجه
fereydoonshahr@isfpnu.ac.ir http://fs.isfpnu.ac.ir مركز فریدونشهر
falavarjan@isfpnu.ac.ir http://fl.isfpnu.ac.ir واحد فلاورجان
fooladshahr@isfpnu.ac.ir http://fv.isfpnu.ac.ir واحد فولاد شهر
ghamsar@isfpnu.ac.ir http://gr.isfpnu.ac.ir واحد قمصر
ghahdarijan@isfpnu.ac.ir http://gn.isfpnu.ac.ir واحد قهدریجان
kashan@isfpnu.ac.ir http://k.isfpnu.ac.ir واحد کاشان
koohpayeh@isfpnu.ac.ir http://ko.isfpnu.ac.ir مركز کوهپایه
gaz@isfpnu.ac.ir http://gz.isfpnu.ac.ir واحد گز
golpaygan@isfpnu.ac.ir http://gl.isfpnu.ac.ir مركز گلپایگان
mobarekeh@isfpnu.ac.ir http://mb.isfpnu.ac.ir
واحد مبارکه
naeein@isfpnu.ac.ir http://na.isfpnu.ac.ir مركز نائین
najafabad@isfpnu.ac.ir http://nj.isfpnu.ac.ir مركز نجف آباد
natanz@isfpnu.ac.ir http://nt.isfpnu.ac.ir مركز نطنز
nooshabad@isfpnu.ac.ir http://no.isfpnu.ac.ir واحد نوش آباد
varzaneh@isfpnu.ac.ir http://va.isfpnu.ac.ir واحد ورزنه
vazvan@isfpnu.ac.ir http://vz.isfpnu.ac.ir مركز وزوان
harand@isfpnu.ac.ir http://hr.isfpnu.ac.ir واحد هرند

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا