ورود | عضويت شنبه 30 فروردین ماه 1393
 
  اطلاعیه های فرهنگی وفوق برنامه 


RSS
 
01393/1/30  --  شرکت درآزمونهای رشته های کتبی هیجدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشگاه پیام نور
دانشجویان شرکت کننده درآزمونهای رشته های کتبی هیجدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشگاه پیام نور جهت اطلاع از زمان برگزاری آزمونهابه سایت مسابقات مراجعه نمائید.

www.pnuquran18.ir
1393/1/27  --  دانشگاه پیام نورواحد گزوبرخوار برگزار می نماید.
همایش علمی تخصصی روشهای کاربردی امر به معروف ونهی ازمنکر

جهت کسب اطلاعات بیشتردرخصوص ارسال مقالات وشرکت در همایش به سایت www.ebadorrahman.irمراجعه نمائید.
1393/1/23  --  انا لله و انا الیه راجعون
«و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید»

جناب آقای اکبری فقدان همسروفرزندبزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای عزیزان از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.
1393/1/18  --  پایگاه بسیج دانشجوئی شهیدان درویشی برگزار می نماید.
مسابقه هسته ای

به سه نفراز دانشجویان که پاسخ صحیح به سه سوال مربوط به حوزه هسته ای بدهندجوائزی اهداءخواهد شد.آخرین مهلت پاسخگوئی تاتاریخ1/2/1393 سوال(ا)-هدف از ساخت راکتور تحقیقات تی آب سنگین 40مگاواتی اراک چیست؟ الف)تولیدرادیو ایزوتوپهابرای کاربردهای پزشکی وکشاورزی وصنعتی *ب)تولیدرادیوایزوتوپهابرای کاربردهای نظامی وپزشکی*پ)تولیدرادیوایزوتوپهابرای کاربردهای صنعتی واقتصادی ونظامی*ت) تولیدرادیوایزوتوپهابرای کاربردهای پزشکی وکشاورزی ونظامی سوال(2)-آخرین سانتریفیوژهای فوق مدرن ایران که قربانی توافق ژنوشدچه نام داشت؟ الف)IR-1*ب)EA-2* پ)DR-5* ت)IR-8 سوال(3)-دیپلماسی هسته ای چگونه فرصتی است؟ الف)قدرت درخاور میانه*ب)بازیابی توانمندی های ملی*پ)تنش زدائی روابط ایران وآمریکا*ت)توسعه ملی
1393/1/16  --  ارائه خدمات بوفه دانشجوئی
از دانشجویان علاقمند به همکاری با بوفه دانشگاه دعوت میگردد باواحدهای اداری ومالی هماهنگی نمایند.

1393/1/16  --  حجاب جاذبه خوبیهاوعفاف دافعه بدیهاست.
دانشجوی گرامی بارعایت مقررات منشور پوشش دانشجوئی به خود ومحیط دانشگاه احترام بگذارید.

سایر واحدهای دانشگاه ازارائه خدمات به دانشجویان باپوشش غیرمتعارف معذورند.
1
  اطلاعيه های آموزش وبرنامه ریزی ودانش آموختگان 

اعلام برنامه میان ترم استاد مرشدی رشته حقوق - شنبه 30 فروردین ماه 1393
حقوق اساسی 2 پنجشنبه 11/2/1393 ساعت 15 تا آخر قوه مجریه ---حقوق کیفری اختصصاصی 11/2/1393 ساعت 10 تا اخر فصل 9  

اعلام برنامه میان ترم استاد نکونام
حسابرسی 1 پنجشنبه 28/1/1393 ساعت 14:30 تا پایان فصل 5---اصول حسابداری 1 پنجشنبه 1/3/1393 نصف کتاب ساعت 14:30---حسابداری صنعتی 1 پنجشنبه 18/2/1393 تا پایان فصل هفتم ساعت 10 ---اصول حسابداری 3 پنجشنبه 1/3/93 تا پایان فصل سوم ساعت 10  

اعلام برنامه میان ترم استاد رضوانی رشته حقوق - شنبه 30 فروردین ماه 1393
حقوق اداری 1پنج شنبه 21/2/93 ساعت 12:30 حقوق اداری 2 پنج شنبه 21/2/93 ساعت 15  

اعلام زمان آزمونهای میان ترم دروس استاد رستگاری - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکارخانم رستگاری درسال1393اعلام گردید. *متون فقه (1)مورخ10/2/93ساعت12-10ازابتدای کتاب تاصفحه 138وکتاب وکالت*مدنی (1)مورخ17/2/93ساعت12-10ازابتدای کتاب تامبحث قیومیت*متون فقه(2)مورخ17/2/93ساعت15-13*  

عدم برگزاری کلاسهای استاد اکبری وبرنامه جدید - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
کلیه برنامه کلاسی استاد اکبری تغییر یافت جهت مشاهده برنامه جدید با خانم دارابی مجدد برنامه کلاسی را بررسی نمائید .  

زمان آزمون میان ترم درس حرکات ورزشی وسرودهای خاص استاد احدی - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
زمان آزمون میان ترم درس حرکات ورزشی وسرودهای خاص سرکارخانم اسدی اعلام گردید. روزچهارشنبه مورخ17/2/1393ساعت30/8صبح (آزمون بصورت تستی از5فصل اول کتاب گرفته خواهد شد.)  

اعلام برنامه کلاسی درس اصول برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی - چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393
دانشجویان محترم رشته علوم تربیتی جهت مشاهده برنامه کلاسی درس اصول برنامه ریزی درسی مجدد برنامه کلاسی را بررسی نمایید .  

اعلام زمان آزمونهای میان ترم دروس استادصادقی - سه شنبه 26 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس اندیشه اسلامی (1)و(2)باجناب آقای صادقی اعلام گردید. *اندیشه اسلامی(1)موررخ7/2/1393ساعت 14* *اندیشه اسلامی(2)مورخ7/2/1393ساعت 15* آزمونهای انتهای هرفصل منبع امتحان می باشد.  

دریافت کارت عابربانک - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
دانشجویان گرامی بامراجعه به لیست پیوست جهت دریافت کارت عابر بانک خودبه واحد مالی دانشگاه مراجعه نمائید.   بيشتر...

اعلام زمان آزمونهای میان ترم استادبختیاری - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکار خانم بختیاری در سال 1393اعلام گردید.   بيشتر...

زمان آزمونهای میان ترم دروس استاد عظیمی - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم جناب آقای عظیمی اعلام گردید. *حقوق تجارت (2)روز یکشنبه مورخ31/1/1393ساعت 13*حقوق مدنی روز یکشنبه مورخ21/2/1393ساعت10*  

زمان آزمون میان ترم زبان تخصصی رشته مدیریت صنعتی استاد شیر علی - دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
زمان آزمون میان ترم زبان تخصصی رشته مدیریت صنعتی باجناب آقای شیرعلی روزیکشنبه مورخ7/2/1393ساعت 8صبح اعلام گردید.  

اعلام زمان برگزاری در حقوق بین الملل عمومی(1) - شنبه 23 فروردین ماه 1393
جهت مشاهده برنامه کلاسی درس حقوق بین الملل عمومی(1)مجددابرنامه نیمسال دوم 93-92رشته حقوق در تابلو اعلانات راملاحظه نمائید.  

عدم برگزاری کلاسهای مورخ23/2/1393 - شنبه 23 فروردین ماه 1393
دانشجویان گرامی کلاسهای مربوط به مورخ23/2/1393برگزارنخواهدشد.کلاسهای مربوطه در تاریخ 30/2/1393برگزارخواهدشد.  

بیمه ورزشی دانشجویان - شنبه 23 فروردین ماه 1393 - شنبه 23 فروردین ماه 1393
دانشجویان گرامی جهت گذرانیدن دروس عملی تربیت بدنی و حضور در سالنهای ورزشی موظف به صدورکارت بیمه ورزشی ازاداره ورزش وجوانان فولاد شهر می باشید.در صورت بروزمصدومیت وعدم صدورکارت بیمه ورزشی عواقب ناشی بعهده خود دانشجومی باشد.  

زمان آزمونهای میان ترم استاددارابی - شنبه 23 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم سرکارخانم دارابی بشرح ذیل اعلام گردید. *سمیناربازاریابی مورخ28/1/1393(فصلهای 1و3و4و5) *تجارت بین الملل مورخ 25/2/1393/(5فصل اول)*  

زمان آزمونهای میان ترم دروس استاد باباصفری - شنبه 16فروردین ماه1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکارخانم باباصفری درسال 93اعلام گردید.   بيشتر...

تماس بااستادکریمی جهت توضیح عدم حضوردرجلسات عملی درس تربیت بدنی (ا)و(2) - پنج شنبه 21 فروردین ماه 1393
دانشجویانی که تاکنون در جلسات عملی درس تربیت بدنی(1)و(2)شرکت ننموده انددلایل عدم حضورخودرابه اطلاع جناب آقای کریمی استاد درس مربوطه برسانند.باواحد آموزش جهت حذف دروس نام برده هماهنگی نمائید.  

اعلام زمان برگزاری کلاسهای جبرانی دروس استادهاشم بیگ - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
کلاسهای جبرانی دروس سرکارخانم هاشم بیگ روز چهارشنبه مورخ24/2/1393دربازه زمانی17-8برگزارخواهدگردید. *12-8جامعه شناسی آموزش وپرورش*15-13آموزش پرورش تطبیقی*17-15زبان آموزی  

زمان آزمونهای دروس میان ترم استاد مختاری - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای دروس میان ترم سرکارخانم مختاری در سال 1393اعلام گردید. آزمونهاروز چهارشنبه مورخ10/2/1393برگزارخواهدگردید. *ریاضی(1)ازابتدای کتاب تاانتهای فصل حدوپیوستگی ساعت30/13*ریاضی(2)فصول انتگرالهاوماتریسهاساعت9  

زمان آزمونهای میان ترم استادحیدری - چهارشنبه 20 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای دروس میان ترم سرکارخانم حیدری درسال1393اعلام گردید. آزمونها در ساعت 10صبح برگزارخواهد گردید. *کاربرد آمار درمدیریت بازرگانی مورخ7/2/1393*آمارواحتمالات (1)مورخ9/2/1393  

زمان آزمونهای میان ترم دروس استادهاشم بیک - شنبه 16 فروردین ماه 1393
زمان آزمونهای میان ترم دروس سرکار خانم هاشم بیک در سال 1393اعلام گردید.   بيشتر...

زمان آزمون های میان ترم دروس استاد طباطبائی - شنبه 16 فروردین ماه 1393
زمان آزمون های میان ترم دروس سرکار خانم دکتر طباطبائی در سال 93اعلام گردید.   بيشتر...

تحویل گزارش کار عملی به سرکارخانم دکتر طباطبائی - چهارشنبه 14 اسفند ماه 1392
دانشجویان نامبرده تاتاریخ 27/2/1393گزارش کارعملی دروس مقدمات تکنولوژی آموزشی وآموزش وپرورش کودکان استثنائی خودرابه سرکار خانم دکتر طباطبائی تحویل نمائید.شهلا سلیمانی-فریبا صفری--محمد محققیان گورتانی-سمیه نظری  

زمان آزمون میان ترم درس فناوری آموزشی - چهارشنبه 07 اسفند ماه 1392
زمان آزمون میان ترم درس فناوری آموزشی با سرکارخانم دانش مورخ9/2/1393ساعت 14اعلام گردید.آزمون تاانتهای فصل 5گرفته خواهد شد.  

تابلوی اعلانات
44مرکزوواحدتابعه دانشگاه پیام نوراستان اصفهان

آدرس ایمیل مراکز و واحد ها آدرس وب سایت وضعيت مرکز/واحد
dabirkhaneh@isfpnu.ac.ir http://isfpnu.ac.ir ستاد استان اصفهان
esfahan@isfpnu.ac.ir http://es.isfpnu.ac.ir مركز

اصفهان

aran@isfpnu.ac.ir http://ab.isfpnu.ac.ir مركز آران و بیدگل
ardestan@isfpnu.ac.ir http://ar.isfpnu.ac.ir مركز اردستان
baghbahadoran@isfpnu.ac.ir http://bg.isfpnu.ac.ir واحد باغبهادران
barzok@isfpnu.ac.ir http://bz.isfpnu.ac.ir واحد برزک
booein@isfpnu.ac.ir http://bm.isfpnu.ac.ir واحد بوئین و میاندشت
baharestan@isfpnu.ac.ir http://bh.isfpnu.ac.ir واحد بهارستان
pirbakran@isfpnu.ac.ir http://pb.isfpnu.ac.ir واحد پیربکران
toodeshk@isfpnu.ac.ir http://tu..isfpnu.ac.ir واحد تودشک
tiran@isfpnu.ac.ir http://tr.isfpnu.ac.ir مركز تیران
chadegan@isfpnu.ac.ir http://ch.isfpnu.ac.ir واحد چادگان
jarghooye@isfpnu.ac.ir http://jr.isfpnu.ac.ir واحد  جرقویه علیا
khomeynishahr@isfpnu.ac.ir http://km.isfpnu.ac.ir واحد خمینی شهر
khansar@isfpnu.ac.ir http://khansar.isfpnu.ac.ir مركز خوانسار
khoor@isfpnu.ac.ir http://kb.isfpnu.ac.ir واحد خور و بیابانک
khorasgan@isfpnu.ac.ir http://kh.isfpnu.ac.ir واحد خوراسکان
daran@isfpnu.ac.ir http://dr.isfpnu.ac.ir واحد داران
dolatabad@isfpnu.ac.ir http://da.isfpnu.ac.ir مركز دولت آباد
dehaghan@isfpnu.ac.ir http://dh.isfpnu.ac.ir واحد دهاقان
dehagh@isfpnu.ac.ir http://dehagh.isfpnu.ac.ir واحد دهق
zayanderood@isfpnu.ac.ir http://zr.isfpnu.ac.ir واحد زاینده رود
zarrinshahr@isfpnu.ac.ir http://zs.isfpnu.ac.ir مركز

زرین شهر

zavareh@isfpnu.ac.ir http://zv.isfpnu.ac.ir واحد زواره
semirom@isfpnu.ac.ir http://sm.isfpnu.ac.ir مركز سمیرم
shahinshahr@isfpnu.ac.ir http://sh.isfpnu.ac.ir مركز شاهین شهر
shahreza@isfpnu.ac.ir http://sr.isfpnu.ac.ir مركز شهرضا
alavijeh@isfpnu.ac.ir http://al.isfpnu.ac.ir واحد علویجه
fereydoonshahr@isfpnu.ac.ir http://fs.isfpnu.ac.ir مركز فریدونشهر
falavarjan@isfpnu.ac.ir http://fl.isfpnu.ac.ir واحد فلاورجان
fooladshahr@isfpnu.ac.ir http://fv.isfpnu.ac.ir واحد فولاد شهر
ghamsar@isfpnu.ac.ir http://gr.isfpnu.ac.ir واحد قمصر
ghahdarijan@isfpnu.ac.ir http://gn.isfpnu.ac.ir واحد قهدریجان
kashan@isfpnu.ac.ir http://k.isfpnu.ac.ir واحد کاشان
koohpayeh@isfpnu.ac.ir http://ko.isfpnu.ac.ir مركز کوهپایه
gaz@isfpnu.ac.ir http://gz.isfpnu.ac.ir واحد گز
golpaygan@isfpnu.ac.ir http://gl.isfpnu.ac.ir مركز گلپایگان
mobarekeh@isfpnu.ac.ir http://mb.isfpnu.ac.ir
واحد مبارکه
naeein@isfpnu.ac.ir http://na.isfpnu.ac.ir مركز نائین
najafabad@isfpnu.ac.ir http://nj.isfpnu.ac.ir مركز نجف آباد
natanz@isfpnu.ac.ir http://nt.isfpnu.ac.ir مركز نطنز
nooshabad@isfpnu.ac.ir http://no.isfpnu.ac.ir واحد نوش آباد
varzaneh@isfpnu.ac.ir http://va.isfpnu.ac.ir واحد ورزنه
vazvan@isfpnu.ac.ir http://vz.isfpnu.ac.ir مركز وزوان
harand@isfpnu.ac.ir http://hr.isfpnu.ac.ir واحد هرند

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا